DYŻUR telefoniczny MZMGO

 

Informujemy, że kontakt telefoniczny z biurem


Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami


jest możliwy pod następującymi numerami:


Centrala – 87 429 13 74
Biuro Obsługi Klienta – 87 428 43 42
W związku z ogromną liczbą telefonów od mieszkańców, uruchomione zostały trzy dodatkowe numery telefonów:
575 149 791
575 149 392
537 187 910
Kontakt mailowy: biuro@mzmgo.mazury.pl
 


 

Przypominamy, że d 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą miesięcznie 27 zł od osoby, zaś w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji – będzie obowiązywała opłata podwyższona w wysokości 54 zł od osoby. W związku ze stanem epidemii i trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, wydłużony został okres składania deklaracji. Osoby planujące zmianę sposobu zbiórki odpadów od 1 kwietnia mają wydłużony czas składania deklaracji do 15 kwietnia 2020 r.


W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Punkt Obsługi Klienta Mazurskiego Związku Międzygminego – Gospodarka Odpadami jest nieczynny. Wypełnione i podpisane deklaracje informujące o zmianie sposobu zbiórki odpadów należy:
  1. umieszczać w urnie, która znajduje się w poczekalni Punktu Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 (Giżycko, ul. Pocztowa 2) lub:
  2. składać drogą pocztową na adres: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub:
  3. przesyłać elektronicznie przez  ePUAP (dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany).

Druk i wzór wypełnionej deklaracji dostępny jest na stronie internetowej MZM-GO mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/deklaracje/formularz-deklaracji-do-pobrania
 
 Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą obowiązywały następujące opłaty za jednorazowe opróżnienie kompletu pojemników:
– o pojemności 120 l – 23,50 zł
– o pojemności 240 l – 47 zł
– o pojemności 360 l – 70 zł
– o pojemności 1100 l – 215 zł
– kontener KP-7 – 1450 zł
W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji w nieruchomościach niezamieszkałych za jednorazowe opróżnienie pojemników będą obowiązywały następujące stawki podwyższone:
– o pojemności 120 l – 47 zł
– o pojemności 240 l – 94 zł
– o pojemności 360 l – 140 zł
– o pojemności 1100 l – 430 zł
– kontener KP-7 – 2900 zł
W przypadku nieruchomości czasowo zamieszkałych (np. domki letniskowe) od 1 stycznia obowiązuje roczna opłata ryczałtowa w wysokości 169 zł (nastąpiło obniżenie stawki). W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji opłata wynosi 338 zł.
O wzroście wysokości stawek przesądziły następujące czynniki:
  1. Gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości po sortowaniu – od 2016 r. obowiązuje całkowity zakaz składowania odpadów, których kaloryczność przekracza 6 MJ/kg, które muszą być kierowane do spalarni odpadów. Obecnie frakcja palna jest odbierana w cenie ok. 950 zł za tonę. Wcześniej cena kształtowała się w granicach od 264 do 470 zł za tonę.
  2. Wzrost kosztów składowania odpadów określonych w tzw. opłacie środowiskowej (ze 140 zł w 2018 r. do 270 zł w 2020 r.)
  3. Wysokie koszty monitoringu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego składowiska.
  4. Wzrost kosztów pracy i energii.
  5. Ograniczenie zbytu surowców wtórnych, spowodowane głównie zamknięciem rynku azjatyckiego.

 


ULOTKA DO POBRANIA 
Informacje: MZMGO http://mzmgo.mazury.pl