Giżycko siedzibą Krajowego Laboratorium Referencyjnego

W poniedziałek 18 stycznia oficjalnie otwarto w Giżycku - Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. Drugi tego typu ośrodek, lecz zajmujący się badaniem jakości powietrza, mieści się w Krakowie. O tym, że akurat Giżycko wskazano jako najlepszą lokalizację, zadecydowało dogodne położenie geograficzne z unikatowym systemem jezior i rzek, doświadczona kadra i profesjonalne zaplecze pracowni.
 
Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podkreślił, że otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych na Mazurach jest nobilitacją dla miasta i regionu, a także stanowi ważny krok w kierunku budowy systemu odbioru nieczystości z jednostek pływających. W inauguracji uczestniczyli także Minister Jacek Ozdoba oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski i Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz.
Głównym zadaniem giżyckiego laboratorium będzie dbanie o procedury, czuwanie nad normalizacją i jakością badań, a także podejmowanie i weryfikowanie decyzji we wszystkich przypadkach, gdzie będzie dochodziło do konfliktu między badaniami innych podmiotów. Krajowe Laboratorium Referencyjne będzie jednostką rozstrzygającą. 
Laboratorium w Giżycku zostanie wyposażone w sprzęt, który w szczególności pozwoli na wykonywanie następujących zadań:
  • prowadzenie badań i oznaczeń próbek biologicznych, wody i osadów,
  • tworzenie, weryfikację i aktualizację przewodników i wytycznych do wykonywania badań biologicznych,
  • organizowanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości,
  • ujednolicanie metod i procedur badawczych,
  • wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Oficjalne otwarcie Laboratorium odbyło się 18 stycznia 2021 roku, przy ul. Łuczańskiej 5 w Giżycku.
 
Na podstawie: www.portalsamorzadowy.pl
Grafika: www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz