Granty 2020 podzielone!

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2020 r., z zakresów: ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony zwierząt, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz dofinansowania szkolenia sportowego.


 

 


Linki do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku z podziałem grantów:Przedstawiamy Państwu zestawienie wszystkich ofert złożonych w konkursach grantowych:

Ekologia Kultura Ochrona zdrowia Opieka społeczna Ochrona zwierząt Kultura fizyczna Kluby sportowe   Kwoty rozdysponowane w poszczególnych kategoriach:


  • ochrona zdrowia – 80 000 zł
  • opieka społeczna – 11 000 zł
  • ochrona zwierząt – 36 000 zł
  • ekologia – 30 000 zł
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 200 zł
  • kultura fizyczna – 100 000 zł
  • dofinansowanie szkolenia sportowego – 250 000 zł

Dofinansowanie otrzymało łącznie 70 ofert.