GRANTY 2021 – NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Giżycka ogłosił dzisiaj nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania i rozpatrzenia ofert realizacji zadań publicznych.


 


Zadania z następujących zakresów:


  • kultury fizycznej,
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • ochrony zdrowia,
  • opieki społecznej,
  • ochrony zwierząt,
  • ekologii.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać na załączonym formularzu: a) do urny znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Giżycku lub b) przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres mailowy: magdalena.telak@gizycko.pl   Termin składania formularzy: do 18 stycznia 2021 r., do godz. 16.00.   Warunkiem niezbędnym prawidłowego zgłoszenia kandydatury jest przedłożenie następujących dokumentów:  Link do strony BIP Urzędu Miejskiego z niniejszym ogłoszeniem: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/553019/ogloszenie_burmistrza_miasta_gizycka_z_11_stycznia_2021_r_w_spra   Do pobrania:


  • formularz zgłoszeniowy,
  • klauzula informacyjna (dotyczy kandydata),
  • klauzula informacyjna (dotyczy osoby zgłaszającej kandydata).

Opracowanie: M. Telak