Granty 2021 | Podział środków na szkolenie sportowe

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2021 r., z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego.


Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku z podziałem grantów: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/558666/zarzadzenie_nr_5312021_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_15_luteg

 


Przedstawiamy Państwu zestawienie wszystkich ofert złożonych w konkursie grantowym z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego.

Kluby sportowe


  Kwoty rozdysponowane na realizację zadań publicznych w 2021 r., w poszczególnych kategoriach:


  • ochrona zdrowia – 79 400 zł
  • opieka społeczna – 19 100 zł
  • ochrona zwierząt – 13 200 zł
  • ekologia – 30 000 zł
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 200 zł
  • kultura fizyczna – 89 600 zł
  • kluby sportowe – 250 000 zł

W 2021 r. dofinansowanie otrzymało łącznie 88 ofert.

    Opracowanie: M. Telak