Granty 2021 | Podział środków

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2021 r., z zakresów: ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony zwierząt, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.


Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku z podziałem grantów.   Przedstawiamy Państwu zestawienie wszystkich ofert złożonych w konkursach grantowych:  Kwoty rozdysponowane w poszczególnych kategoriach:


  • ochrona zdrowia – 79 400 zł
  • opieka społeczna – 19 100 zł
  • ochrona zwierząt – 13 200 zł
  • ekologia – 30 000 zł
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 200 zł
  • kultura fizyczna – 89 600 zł

Dofinansowanie otrzymało łącznie 68 ofert.    


Opracowanie: M. Telak