II LO laureatem konkursu "Projekt: Szkoła!"

II LO w Giżycku laureatem konkursu „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Nagrody otrzyma aż 37 autorów najciekawszych pomysłów oraz szkoły, które reprezentują. Z terenu województwa warmińsko-mazurskiego nagrodzono 3 szkoły!

Konkurs dotyczył opracowania pomysłu na lokalną inwestycję - w szkole lub najbliższym otoczeniu. Zespoły uczniów wraz z nauczycielami wskazywały zmiany, jakie byłyby korzystne dla lokalnej społeczności. Do oceny wpłynęło łącznie 131 prac konkursowych. Oceniano je w dwóch kategoriach wiekowych - oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

 

W tegorocznej edycji nauczyciele w zgłaszanych pomysłach dostrzegli dużą potrzebę integracji uczniów, wspólnego, kreatywnego spędzania czasu, a także tworzenia miejsc relaksu na terenie szkół. Wśród zwycięzców znalazł się między innymi projekt III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach, w którym zaplanowano budowę pierwszego w mieście pola do gry w minigolfa, wraz z infrastrukturą i aranżacją zieleni. Wśród nagrodzony prac znalazły się też projekty związane ze szkoleniami rozwijającymi kreatywne
i techniczne kompetencje uczniów, np. projekt zakładający przeprowadzenie kursu „Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy i programowanie robotów” zgłoszony przez zespół z  II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Wśród nagrodzonych prac znalazły się też projekty społeczne, w których dostrzeżono konieczność wspierania osób ze szczególnymi potrzebami. Taki pomysł  przedstawił między innymi zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem, który w projekcie pn. „Społeczny Klub Kreatywnego Fryzjera "EFEKT" zaplanował świadczenie bezpłatnych usług fryzjerskich dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zwycięskie szkoły otrzymają monitory interaktywne o wartości 8500 zł, zaś nauczyciele, którzy zgłosili projekty – tablety o wartości 700 zł i dyplomy.

 

Zwycięzcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:

  1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie
    Nazwa projektu: „Serwis komputerowy w ZSZ nr1 w Działdowie”
  2. Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
    Nazwa projektu: „Planszówki z ZSM”
  3. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
    Nazwa projektu: „Ogród Czytelniczy”

 

Pełna lista zwycięzców jest dostępna na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/laureaci-konkursu-projekt-szkola/