Atrakcje

Atrakcje

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Kładka piesza nad Kanałem Łuczańskim

Fala

 

Kładka w Giżycku powstała dzięki wsparciu funduszy UE w ramach realizacji wspólnego projektu mazurskich samorządów skupionych wokół Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budowa śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.

 

Wartość inwestycji: 12 276 695,44 zł.

Finansowanie inwestycji: współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ok. 7 105 405,56 zł (80,93% kwoty wydatków kwalifikowalnych 8 779 693,02)

Data zakończenia inwestycji: 29.01.2020 r.

Nazwa inwestora: Gmina Miejska Giżycko

 

 

Inwestycja stanowiła fundamentalne przedsięwzięcie zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i finansowym. Koszt budowy kładki stanowił około 10 proc. budżetu miasta.

Przedmiotowa inwestycja była kluczowym elementem w komunikacji miejskiej. Giżycko podzielone jest na dwie części Kanałem Łuczańskim. Oba brzegi połączone były zabytkowym mostem obrotowym (jednym z nielicznych w Europie) oraz kładką dla pieszych wybudowaną w ubiegłym stuleciu. Wychodząc problemowi naprzeciw, powstał obiekt, który poprzez zastosowanie odpowiednich spadków ciągów pieszo-rowerowych i budowę wygodnych schodów umożliwia poruszanie się mieszkańcom między dwoma brzegami kanału bez przeszkód architektonicznych.

Dodatkowo w ramach inwestycji powstało miejsce służące rekreacji oraz wyremontowana została cześć kanału.

Cały obiekt poprzez zastosowanie konstrukcji sprężonej oraz wypełnienie balustrad szkłem sprawia wrażenie lekkiej konstrukcji, która nie zaburza ładu przestrzennego, a w połączeniu ze stonowaną kolorystyką stanowi uzupełnienie zagospodarowania części miasta, która objęta jest ochroną konserwatorską.

 

Giżycka kładka znalazła się także w gronie najlepszych – 25 nominowanych inwestycji polskich w konkursie TOP Inwestycje Komunalne 2020.

 

 

Kładka nad kanałem Łuczańskim w 2020 r. zwyciężyła także w konkursie im. M. Wolffa w kategorii „najlepsza kładka dla pieszych”. Konkurs jest organizowany od 2009 r. przez czasopismo „Mosty”. Jego celem jest promowanie polskiej myśli projektowej i obiektów najbardziej znaczących i wyróżniających się w danym roku.