Klub Sportowy TAE KWON- DO Giżycko

  • Nazwa firmy

    Klub Sportowy TAE KWON- DO Giżycko

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Jagiełły 6A/46, 11-500 Giżycko

Branża
Jerzy Dziedzic
Cele klubu to organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży oraz dążenie do objęcia swoją działalnością szerokich rzesz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.