Kolejne laptopy trafiły do giżycczan | Granty PPGR

Kolejnych 15 laptopów pozyskanych dzięki Funduszom Europejskim EU w ramach projektu Granty PPGR trafiło do mieszkańców Giżycka. Dodatowe komputery udało się kupić dzięki oszczędnościom powstałym w trakcie realizacji projektu. Uroczyste przekazanie z udziałem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza odbyło się 15 grudnia w Urzędzie Miejskim.

Gmina Miejska Giżycko przekazała sprzęt w ramach realizowanego projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

Przekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGRPrzekazanie komputerów w ramach projektu GRANTY PPGR

Fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir

 

Gmina Miejska Giżycko otrzymała na ten cel grant w wysokości 849 522,00 zł, w tym wartość dofinansowania stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Uczestnicy przez 2 lata są objęci monitorowaniem projektu zgodnie z Zarządzeniem Nr 962/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29.07.2022r. w sprawie podjęcia procedury monitorowania efektów Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

 

Szczegółowe informacje o projekcie https://gizycko.pl/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr/