Komunikat | Stypendia szkolne

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku informuje, że od 25 stycznia 2022 r. rachunki na stypendium szkolne należy  przesyłać pocztą tradycyjną ( adres: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) lub zakopertowane i opisane "MZOSiP- stypendium szkolne" włożyć do specjalnej urny znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego. Istnieje również możliwość przesłania rachunków poprzez platformę ePUAP.

 

  • Wszystkie rachunki powinny być podpisane, w przypadku rachunków opłaconych przelewem należy dołączyć do nich potwierdzenie przelewu.
  • Wypłata stypendium będzie odbywała się wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.
  • Do rachunków należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie wypłaty stypendium na konto wnioskodawcy.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA 

 

Kontakt:

Agnieszka Dyduch

Tel. 798 618 200

 

Fot. pixabay.com