Konkurs ofert | Wychowanie przedszkolne

Burmistrz Giżycka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego”.

 

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem i wymaganiami konkursowymi znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/626638/zarzadzenie_nr_9042022_burmistrza_gizycka_z_dnia_27_kwietnia_202