Konsultacje | Linia kolejowa nr 29 na odcinku Ostrołęka-Giżycko

Centralny Port Komunikacyjny realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowych: nr 29 na odcinku Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”

 

W ramach realizacji zadania Wykonawca wraz z Inwestorem realizuje konsultacje z mieszkańcami.

 

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin o zakresie planowanej inwestycji, w szczególności o wstępnych wariantach przebiegów planowanej linii kolejowej.

 

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. - Spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

 

Przeprowadzone konsultacje pozwolą mieszkańcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na:

  • zapoznanie się z proponowanym przebiegiem wariantów planowanej linii kolejowej oraz z zakresem kolejnych etapów projektu,
  • zaproponowanie w toku prowadzonej dyskusji własnych sugestii oraz spostrzeżeń,
  • pogłębienie wiedzy odnośnie planowanej inwestycji dzięki możliwości zadawania indywidualnych pytań obejmujących konkretne zagadnienia,
  • uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących istotnych społecznie obszarów, w tym potrzeb i problemów oraz weryfikacja dotychczasowych poglądów,
  • możliwość poznania punktu widzenia oraz argumentów pozostałych uczestników konsultacji,
  • poprawa jakości komunikacji oraz przepływu informacji z poszczególnymi interesariuszami inwestycji

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI 

 26 października w godz. 18:00 – 19:30

Port Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko

 

spotkanie dedykowane dla mieszkańców miasta i gminy

 

 

 

W celu opracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań, organizator zwraca się do mieszkańców gmin, na terenie których zlokalizowana jest planowana budowa linii kolejowej, z zestawem pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane odpowiedzi oraz sugestie pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców, co umożliwi również odniesienie się do nich na planowanym spotkaniu konsultacyjnym.

 

 

Ankieta dotycząca planowanej inwestycji 

 Ankiety należy przesyłać do 31.10.2021 r.

 

 

Wszelkie uwagi oraz sugestie można kierować również pod adres: konsultacje.stes@egis-poland.com lub listownie na adres: Egis Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

 

 

 

 

Więcej informacji na https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-29-odc-ostroleka-lomza-pisz-gizycko