Konsultacje społeczne TOR MOTOCROSSOWY | Wyniki

 SPRAWOZDANIE

z zakończonych konsultacji społecznych dotyczących przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy, położonej w Giżycku przy ul. Świętego Brunona.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii w przedmiocie możliwości przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy, położnej w Giżycku przy ul. Św. Brunona.

 

Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji było zapoznanie się ze zdaniem mieszkańców w obszarze trzech zagadnień tj. odpowiedzi i wyboru przyszłego sposobu zagospodarowania ww nieruchomości, która:

1) powinna być w przyszłości nadal użytkowana jako tor motocrossowy

2) należy zaprzestać działalności toru motocrossowego i pozostawić teren w sposób naturalny (sprzed działalności toru motocrossowego)

3) powinna być wykorzystana na inny cel (np. Pumptruck, ścieżka rowerowa, tor rowerowy MTB, inne)

 

Podstawa prawna konsultacji społecznych

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 651/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z 24 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących możliwości przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy, położnej w Giżycku przy ul. Św. Brunona, które zostało wydane na podstawie uchwały nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 2751).

 

Podsumowanie. Głosy, udzielone odpowiedzi:

 

  • Liczba oddanych głosów – 432,  w tym liczba głosów ważnych - 373 (liczba ważnie oddanych głosów w wersji papierowej 259).
  • Odpowiedzi
    a) powinna być w przyszłości nadal użytkowana jako tor motocrossowy – 103 głosy
    b) należy zaprzestać działalności toru motocrossowego i pozostawić teren w sposób naturalny (sprzed działalności toru motocrossowego) – 36 głosów
    c) powinna być wykorzystana na inny cel (np. Pumptruck, ścieżka rowerowa, tor rowerowy MTB, inne) – 234 głosy
  • Wymieniane przykładowe inne sposoby wykorzystania: trasa do biegania, ścieżki piesze, ścieżki rowerowo-piesze, przełaje dla biegaczy, trasy do narciarstwa biegowego, mini tor saneczkowy dla dzieci, zbocza do zjazdu na sankach i nartach dla dzieci. Wszystko inne co nie powoduje hałasu i nie zanieczyszcza środowiska, każda aktywność nie generująca hałasu, tor rowerowy MTB, Jeśli tylko jest możliwe połączenie funkcji, wówczas warto zagospodarować również na trasę mtb i pumptruck, trasy narciarstwa biegowego, teren rekreacyjny dla mieszkańców, miejsce spotkań mieszkańców z rodzinami, ławeczki, zjeżdżalnie dla dzieci.

Giżycko, listopad 2021

Opracował: Arkadiusz Połojański | Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Ogólnego