Krajoznawca Mazurski | Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja do projektu "Krajoznawca Mazurski - Nowe Perspektywy" skierowanego między innymi do mieszkańców powiatu giżyckiego. Działania mają na celu wykształcenie grupy mazuroznawców, którzy być może zasilą kadrę turystyczną w naszym regionie. 

Organizacją zajmuje się Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu.


Informacja prasowa

 

Kurs Krajoznawcy Mazurskiego został stworzony z myślą o tych, którzy promują lub chcą promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Mazur w swojej codziennej działalności. Adresowany jest do pracowniczek/pracowników oraz wolontariuszek/wolontariuszy organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich mających siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Rekrutujemy osoby z powiatów: ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego i mrągowskiego. Na chętnych czeka 30 miejsc.

 

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma bezpłatnie:

  • 160 godzin warsztatów teoretycznych z zagadnień takich jak: mazuroznawstwo, turystyka i krajoznawstwo, człowiek i natura, człowiek w społeczeństwie, komunikacja i praca zespołowa, pozyskiwanie funduszy na działalność turystyczną i promowanie mazurskiego dziedzictwa, animacja czasu wolnego,
  • 5 jednodniowych wycieczek autokarowych do różnych zakątków województwa warmińsko-mazurskiego,
  • 3 rajdy rowerowe,
  • 2 spływy kajakowe,
  • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w jednym lub kilku obszarach (animator czasu wolnego, przewodnik turystyczny po Mazurach, instruktor turystyki kwalifikowanej pieszej nizinnej, instruktor turystyki kwalifikowanej rowerowej, instruktor turystyki kwalifikowanej kajakowej, instruktor nordic walking).

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w weekendy. Zaplanowanych jest w sumie 10 zjazdów.

Projekt „Krajoznawca Mazurski – Nowe Perspektywy” to swoisty przewodnik po historii i współczesności Mazur. Fundament projektu stanowić będzie przywracanie pamięci historycznej regionu, w szczególności przypominanie dziejów zawartych w kulturze ludowej, zwyczajach, wierzeniach, pieśniach i mowie. Celem działań jest zwiększenie zaangażowania osób z organizacji pozarządowych/Kół Gospodyń Wiejskich w obrębie lokalnego środowiska. W ramach zadania uczestniczki i uczestnicy przygotują wspólnie trzy wydawnictwa (audiobook z mazurskim słuchowiskiem, mazurski pieśnik i przewodnik po wschodnich Mazurach), które będą mogli wykorzystać we własnej działalności turystycznej i animatorskiej.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy dostarczyć do biura fundacji uzupełnione dokumenty rekrutacyjne. Więcej informacji o działaniach można uzyskać pod numerem 572 222 050 lub mailowo pod adresem biuro@fundacjawnb.org.pl.

Szczegóły https://fundacjawnb.org.pl/projekty/krajoznawca-mazurski-nowe-perspektywy/

 

Plakat