LVII Sesja Rady Miejskiej w Giżycku | 26 stycznia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 26 stycznia (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w trybie zdalnym.

 
TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv
 
Porządek LVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku | BIP – informacja o LVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LIII/18/2021 z 14.12.2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LIV/19/2021 z 22.12.2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LV/20/2021 z 29.12.2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LVI/1/2022 z 10.01.2022 r.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021-2031. PROJEKT NR 1
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2021 rok. PROJEKT NR 2
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku”. PROJEKT NR 3
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego
  w Giżycku”. PROJEKT NR 4
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej. PROJEKT NR 5
 14. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 6
 15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 7
 16. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8
 17. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 9
 18. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 10
 19. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników. PROJEKT NR 11
 20. Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2022 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Giżycku za 2021 rok.
 22. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2022 rok.
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku za 2021 rok.
 24. Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku na 2022 rok.
 25. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej
  w Giżycku za 2021 rok.
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za 2022 rok.
 27. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko za 2021 rok.
 28. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 1. Komisja Spraw Społecznych – 24. 01. 2022 r. (poniedziałek) godz. 16.00
  (w trybie zdalnym).
 2. Komisja Finansów i Gospodarki – 25.01.2022 r. (wtorek) godz. 15.30
  (w trybie zdalnym).