LXXXIX Sesja Rady Miejskiej | 11 października

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 23 października (środa) 2023 r.
o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXXIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023 – 2031. PROJEKT NR 1
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok. PROJEKT NR 2
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję w latach 2024 – 2027. PROJEKT NR 3
  5. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych na podstawie art. 24h ust.12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  6. Zamknięcie sesji.