Mazurska Fala - Odkrywanie i Śpiewanie Mazurskich Pieśni

Mazurska Fala - Odkrywanie i Śpiewanie Mazurskich Pieśni
 • Kiedy

  25 Listopada 2022 ● 12:00

  25 Listopada 2022● 14:00


  21 Października 2022 ● 12:00

  21 Października 2022● 14:00


  16 Grudnia 2022 ● 12:00

  16 Grudnia 2022● 14:00

 • Gdzie

  ulica: Królowej Jadwigi
  Nr domu: 9b
  11-500 Giżycko

 • Organizator

  Monika Wierzbicka i Mazurska Fala z Giżycka

 • Telefon

 • E-mail

Przedsięwzięcie Mazurska Fala - Odkrywanie i Śpiewanie Mazurskich Pieśni jest kontynuacją spotkań giżyckich seniorów zrzeszonych przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku z Moniką Wierzbicką, podczas których aktywnie współuczestniczyli w zachowaniu dziedzictwa kulturowego jakim są dawne pieśni mazurskie.

 

Uczestnicy muzycznych warsztatów na poprzednich zajęciach podjęli decyzję o nazwie grupy i obecnie istnieją jako zespół śpiewaczy Mazurska Fala z Giżycka. Grupa zaśpiewała również na uroczystym zakończenia roku akademickiego 2021/2022 UTW, które miało miejsce w Giżyckim Centrum Kultury.

 

Chętnych zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w zajęciach u Pani dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Ewy Ostrowskiej, poprzez e-mail ewa.ostrowska@gizycko.pl lub telefonicznie 87 429 13 36.

Monika Wierzbicka

Fot. Katarzyna Trzaskalska

 

Podczas trzech spotkań:

 • 21.10,
 • 25.11,
 • 16.12,

Mazurska Fala z Giżycka przybliży Państwu mazurskie pieśni i poprzez aktywne współuczestnictwo w spuściźnie kulturowej, śpiewając, przekaże to co zachowało się już najczęściej tylko na taśmach i w archiwach.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Monika Wierzbicka i Mazurska Fala z Giżycka

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

 

Spotkanie w Klubie SenioraFot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir

 

 

Finansowanie zadania ze środków budżetowych Miasta Giżycka