Miasto przekazało sprzęt sportowy dzieciom i młodzieży z Giżycka

logo

 

Uroczyste przekazanie sprzętu sportowego dzieciom i młodzieży z Giżycka odbyło się 29 grudnia 2022 r. na pływalni krytej MOSiR w Giżycku. Gmina Miejska realizowała zadania, w ramach których, poprzez zakup sprzętu i odzieży sportowej do treningu w hokeja, gry w siatkówkę i treningu pływackiego, wsparto trzy giżyckie kluby sportowe.

Wsparcie umożliwiło dofinansowanie, które przyznano Gminie Miejskie Giżycko, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

 

W sumie dofinansowanie wyniosło: 14 985,00 zł.

 

Zadania publiczne podejmowane przez Gminę Miejską mają na celu zwiększyć aktywność fizyczną wśród giżyckich dzieci i młodzieży oraz zachęcić do czynnego spędzania wolnego czasu od zajęć szkolnych. Sportowa rywalizacja kształtuje pozytywne postawy w stosunku do rywali, podnosi sprawność fizyczną i promuje zdrowy styl życia. Wspólne zainteresowania sportowo-rekreacyjne sprzyjają zacieśnianiu więzi rodzinnych i rozwijają umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, co przekłada się na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.	Przekazanie sprzętu sportowego z projektu funduszu sprawiedliwości 29 grudnia 2022 r.

Fot. Bogusław Zawadzki