Mieczysław Smoleński uhonorowany Odznaką Honorową "Szablą Kilińskiego "

Starszy Cechu Mieczysław Smoleński został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem w rzemiośle Odznaką Honorową "Szablą Kilińskiego" za zasługi dla rzemiosła.

W poniedziałek 31 lipca podczas spotkania w Ratuszu przyjął osobiste gratulacje od Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza. Za ponad 50 lat pracy w rzemiośle, działalność społeczną

i 4. kadencję jako Starszy Cech w Giżycku - gratulujemy i cieszymy się, że nasi mieszkańcy osiągają takie sukcesy.   Mieczysław Smoleński i Burmistrz Giżycka