Budynek przy Sikorskiego gotowy na lokatorów

Zupełnie nowy budynek przy ul. Sikorskiego 18 jest już gotowy na przyjęcie lokatorów. Dwanaście lokali mieszkalnych i jedno mieszkanie chronione posłuży najbardziej potrzebującym giżycczanom. 

Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (1 068 598,05 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 380 000,00 zł). Wkład własny Gminy Miejskiej Giżycko wyniósł 2 415 773,22 zł . W efekcie budowy powstało 12 mieszkań o powierzchni użytkowej lokali 570,81 m2 i 1 mieszkanie chronione o powierzchni użytkowej 144,92 m2.

Fot. UM Giżycko

 

Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wygodny podjazd, winda, szersze ościeżnice w kilku mieszkaniach, to konieczne rozwiązania dostosowane do potrzeb osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zadbano również o parking na samochody osobowe oraz całą infrastrukturę techniczną wokół budynku.

 

Mieszkanie chronione usytuowane na IV piętrze to lokal o łącznej powierzchni użytkowej 144,92 m2, który składa się z:

I pokoju o powierzchni 9,02 m2,

II pokoju o powierzchni 12,38 m2,

III pokoju o powierzchni 10,70 m2,

IV pokoju o powierzchni 12,26 m2,

V pokoju o powierzchni 10,35 m2,

VI pokoju o powierzchni 10,71 m2,

Pokoju rekreacyjnego o powierzchni 16,50 m2,

Kuchni z jadalnią o powierzchni 15,97 m2,

I łazienki z wc o powierzchni 5,10 m2,

II łazienki z wc o powierzchni 5,86 m2,

wc o powierzchni 1,30 m2,

Korytarza o powierzchni 21,88 m2,

Przedpokoju o powierzchni 6,84 m2,

Pralni z suszarnią o powierzchni 6,05 m2.

Powierzchnia mieszkalna wynosi 65,42 m2.

 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. 

 

W odniesieniu do pozostałych mieszkań, w dziewięciu lokalach zamieszkają dotychczasowi najemcy z mieszkaniowego zasobu komunalnego. Warunkami otrzymania propozycji zamiany z dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego, na lokal w budynku Sikorskiego 18, był fakt posiadania aktualnego tytułu prawnego do lokalu (umowy najmu), brak zaległości w opłatach, potrzeba polepszenia warunków mieszkaniowych z uwagi np. na stan zdrowia albo wiek. Ostatnie trzy mieszkania zarezerwowano dla kadry szpitala miejskiego, która będzie pracować na rzecz mieszkańców Giżycka.

 

Uroczyste podpisanie umów najmu z przyszłymi najemcami oraz przekazanie kluczy, odbędzie się 20 kwietnia (środa) o godzinie 11.00 (ul. Sikorskiego 18).

Fot. https://www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz