TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO W 2023 r.

(W CZASIE REMONTU KANAŁU ŁUCZAŃSKIEGO)

1) W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 października z wyłączeniem weekendu majowego (28 kwietnia – 4 maja) oraz czerwcowego (8 czerwca – 11 czerwca), w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego dla jednostek posiadających upoważnienie, po wcześniejszym uzgodnieniu przedstawiciela jednostek z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać pracownik obsługujący most w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego
10.35 – 10.55
13.35 – 13.55
17.35 – 17.55

Otwierany dla ruchu kołowego
11.00 – 13.30
14.00 – 17.30
18.00 – 10.30

2) W dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2023 r., a także w weekend majowy i czerwcowy (28 kwietnia – 4 maja, 8 czerwca – 11 czerwca), most otwierany będzie dla ruchu wodnego dla jednostek posiadających upoważnienie i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego
10.35 – 10.55
13.35 – 13.55
17.35 – 17.55

Otwierany dla ruchu kołowego
11.00 – 13.30
14.00 – 17.30
18.00 – 10.30

W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane oraz administratora wód, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwarcia: 726 888 878

Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.

Uwaga:
W przypadku realizacji przebudowy mostu kolejowego nad Kanałem Łuczańskim mogą wystąpić czasowe zamknięcia ruchu na drodze wodnej.

(-) Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku


 

Widok z lotu ptaka na Kanał Łuczański i most


Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.