Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym

OGŁOSZENIE


o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym w 2021 r.


 


Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 529/2021 z dn. 11 lutego 2021 r. ogłaszam otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2021.


Dyrektor MOSiR Marian Mieńko


DO POBRANIA


Ogłoszenie - otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2021 Zał. nr 1 - Wniosek - formularz do edycji


 


 


Ogłoszenie o naborze wniosków zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/558353/ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_udzielenie_dotacji_celowej_dla_k