Nowy rok - nowe możliwości GKM

 


Nieważny adres ZAMELDOWANIA,


ważniejszy adres ZAMIESZKANIA.


Rozlicz PIT w Giżycku


i korzystaj z wielu zniżek!


      Przed nami kolejny okres rozliczeniowy. Przy okazji rozliczania PIT-u warto złożyć wniosek o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca. Tym bardziej, że dzięki nowej funkcjonalności wniosek można złożyć w formie elektronicznej, bez bezpośredniej wizyty w urzędzie. Należy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych zdjęć, a są to:  • wypełniony i podpisany wniosek z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami,
  • dowód tożsamości,
  • pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez Urząd Skarbowy (zawierająca prezentatę – pieczęć urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – pierwsza strona PIT oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
  • w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważna legitymację, bądź inny dokument).

Odbiór karty jak dotychczas - w siedzibie Urzędu Miejskiego. Szczegółowy regulamin: mojegizycko.pl/nasz-e-miasto/gizycka-karta-mieszkanca/regulamin-gizyckiej-karty-mieszkanca/ Pamiętajmy, w przypadku GKM nie liczy się adres zameldowania, a faktyczny adres zamieszkania w Giżycku, wskazany w formularzu PIT. Karta przysługuje każdemu, kto rozliczy swój podatek w giżyckim urzędzie skarbowym i mieszka na terenie miasta. W 2021 roku powiększamy bazę o partnerów prywatnych! Do programu chcemy włączać lokalne firmy z różnych branż: usługowej (salony kosmetyczne, gabinety masażu, siłownie, warsztaty, itp.), gastronomicznej (kawiarnie, restauracje), a także miejscowe sklepy. Spodziewajcie się zatem charakterystycznych naklejek w różnych punktach na terenie miasta. Dotychczas z kartą otrzymamy zniżki u partnerów programu: - Basen - Lodowisko - Kino Nowa Fala - Twierdza Boyen - Giżyckie Centrum Kultury Dodatkowo można zyskać: - preferencje w rekrutacji do miejskich przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych - 50% zwolnienia z opłaty przedszkolnej przekraczającej bezpłatne pięciogodzinne nauczanie - pierwszeństwo wstępu na nieodpłatne imprezy organizowane przez miasto, na które wstęp jest limitowany - opłata parkingowa - karnet za 50 zł   Więcej informacji o Giżyckiej Karcie Mieszkańca na stronie gkm.gizycko.pl  oraz w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego pok. 116 - koordynatorka programu Katarzyna Zadroga tel. 798 617 629, gkm@gizycko.pl.