Odpady komunalne tematem spotkania Rady Seniorów

Głównie o odpadach komunalnych rozmawiano podczas dzisiejszej Sesji Giżyckiej Rady Seniorów. O zmianach w regulaminie, o ułatwieniach dla osób starszych, o organizacji przestrzeni dla odpadów w domu, o konsekwencjach nieprawidłowej segregacji - gośćmi posiedzenia byli Pani Ewa Unrug – Wiszowaty, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wojciech Kucfir, przedstawiciel Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Spotkanie

Specaliści omówili stan gospodarki komunalnej w Mieście Giżycko w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Przedstawiciel MZMGO omówił proponowane zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin współtworzących Związek Międzygminny, dotyczące w szczególności sposobu zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Głównym tematem rozmowy były potrzeby osób starszych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami tj dostosowanie wielkości pojemników oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, zastosowania w pojemnikach 1100l klap wyposażonych w mniejszą pokrywę lub dzielonej pokrywy lub klapy w pokrywie lub otworów wrzutowych. Omówiono podstawowe zasady segregacji odpadów, sposoby ich zbiórki oraz zagospodarowania w ZUOK Spytkowo. 

 

Pan Wojciech poinformował o konieczności prowadzenia poprawnej segregacji odpadów bio, zwrócił uwagę na to, że często mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej wrzucają odpady organiczne do pojemników zbiorczych w opakowaniach foliowych, co jest błędem. Obecnie w Spytkowie produkowany jest kompost o wysokiej jakości,  który z powodzeniem może być stosowany w ogródkach działkowych,  czy w rolnictwie, na co Zakład posiada stosowny certyfikat. Zanieczyszczenia w postaci plastików, czy szkła znacznie utrudniają produkcje kompostu w Zakładzie i wpływają na jego czystość. Dlatego ważne jest aby zbierać odpady organiczne w jak najczystszej postaci.

 

Pani Naczelnik omówiła sposoby gromadzenia odpadów organicznych w mieszkaniu, domu, oraz przedstawiła temat związany z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów oraz systemem kaucyjnym, który jest intrygujący zarówno dla osób starszych jak i specjalistów w zakresie gospodarowania odpadami. Wszyscy oczekujemy na kształt w jakim te ustawy miały by obowiązywać.  Na zakończenie spotkania Pani Ewa i Pan Wojtek pomogli seniorom zainstalować aplikacje KIEDY WYWÓZ, zawierającą harmonogram wywozu odpadów.

	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów	Spotkanie z seniorami w sprawie odpadów

 

Fot. gizycko.pl/ K. Zadroga