Odsłonięcie pomnika Orła Białego

Odsłonięcie pomnika Orła Białego
 • Kiedy

  3 Maja 2024 ● 09:00

  3 Maja 2024● 10:00

 • Gdzie

  ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
  11-500 Giżycko

 • Wstęp

  wstęp wolny

 • Organizator

  Miasto Giżycko

ODSŁONIĘCIE POMNIKA ORŁA BIAŁEGO

P L A C   M A R S Z A Ł K A   J Ó Z E F A   P I Ł S U D S K I E G O 

 • ok. 9.00 uroczyste odsłonięcie pomnika Orła Białego zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nadanie sztandaru ZHP, złożenie kwiatów oraz okolicznościowe przemowy.

Pomnik Orła Białego