Płatne parkingi od 1 maja | Gdzie kupić abonament?

Każdego roku od 1 maja do 30 września na terenie Giżycka obowiązuje Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów (SSPP i PP). Ceny abonamentów oraz zasady ich wydawania pozostają takie same jak w roku ubiegłym, zmieniają się natomiast stawki opłat jednorazowych.

 

Karty abonamentowe, które będą obowiązywały w sezonowej strefie płatnego parkowania i płatnych parkingów na terenie Giżycka można nabyć w Biurze SPP i PP, które będzie czynne od wtorku 26 kwietnia.

 

Biuro SPP i PP

ul. Warszawska 7 (wejście od strony ul. Kętrzyńskiego)

Czynne w godz. 9.00-17.00, w dni robocze (począwszy od 26 kwietnia 2022 r.)

 

 

 

STAWKI OPŁAT

 

Opłaty jednorazowe

 • Za 30 minut parkowania | 1,00 zł
 • Za 1 godzinę parkowania | 2,50 zł
 • Za 2 godzinę parkowania | 3,00 zł
 • Za 3 godzinę parkowania | 3,50 zł
 • Za 4 i każdą następną godzinę parkowania | 2,50 zł

 

Opłaty specjalne

 • Opłata całodzienna | 20,00 zł
 • Opłata tygodniowa | 60,00 zł

Opłata dodatkowa 

 • Opłata nakładana z tytułu niewniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania | 100 zł

 

 

FORMA OPŁATY

 

W obrębie całego obszaru poboru opłat, płatności będzie można realizować poprzez aplikacje mobilne (CityParkApp, ePARK, moBilet, mPay, Pango), gotówką oraz w wybranych parkomatach – kartą płatniczą.    

 

Opłata za abonament w Biurze SPP i PP - gotówką. Możliwe również wykonanie przelewu i okazanie potwierdzenia obsłudze.

 

ABONAMENTY w SSPP i PP

 

 • Karta abonamentowa* dla mieszkańca strefy – 1,00 zł/miesiąc – dotyczy jednej ulicy przy której dana osoba jest zameldowana. Karta ta będzie wydawana zgodnie z adresem zameldowania przy odcinkach ulic objętych SEZONOWĄ STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA. W celu jej wykupienia niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie przy danej ulicy. Dokument potwierdzający zameldowanie można nieodpłatnie pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu. Karta abonamentowa będzie zawierała numer rejestracyjny pojazdu. Ten typ abonamentu nie będzie dostępny w obrębie płatnych parkingów.
 • Karta abonamentowa* dla osób posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca – 20,00 zł/miesiąc, przysługująca mieszkańcom Giżycka, którzy posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca, dotyczy wszystkich ulic włączonych do Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania, zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP.
 • Karta abonamentowa* – 90,00 zł/miesiąc dla pozostałych użytkowników strefy – przysługuje niezależnie od miejsca zameldowania oraz posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP. 
 • Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce parkingowe (kopertę) – 400,00 zł/miesiąc. – dająca gwarancje zapewnienia miejsca parkingowego. Miejsce postojowe na wyłączność będzie można wykupić zarówno w obrębie SSPP i PP.
 • W obrębie płatnych parkingów mogą być wykorzystywane abonamenty zakupione w sezonowej strefie płatnego parkowania z wyjątkiem abonamentu mieszkańca Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania, który dotyczy tylko jednej ulicy - na której dana osoba jest zameldowana.

 

Obszary, w obrębie których będą pobierane opłaty za parkowanie zaznaczono na poniższej mapie

 

Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania ( SSPP) i Płatnych Parkingów (PP) w Giżycku. Obszar SSPP - ulice: Nadbrzeżna, Olsztyńska, Unii Europejskiej, Gen. Zajączka, Pl. Grunwaldzki, Warszawska, Kętrzyńskiego, Żeglarska. Obszar PP - parkingi przy ul. Kolejowej, i Róży Wiatrów 

Mapa opracowana przez pracowników Wydziału Planowania i Inwestycji UM

 

SEZONOWA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA – oznaczona kolorem niebieskim na mapie - pobór opłat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 20.00.

 

MIEJSKIE PŁATNE PARKINGI – oznaczone kolorem czerwonym na mapie – pobór opłat 7 dni w tygodniu w godz. 8.00. - 20.00.

 

 


 

 

 

 

 

WAŻNE! Przypominamy, że posiadaczowi Giżyckiej Karty Mieszkańca przysługuje abonament w preferencyjnych cenach. Zachęcamy zatem do składania wniosków o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca. Więcej o Giżyckiej Karcie Mieszkańca: gkm.gizycko.pl

 

Fot.: gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir