Postępy prac na Placu Piłsudskiego | GALERIA

Podglądamy postępy prac na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

Umowę na realizację prac budowlanych na Placu Marszałka Piłsudskiego zawarto 26 października. Wykonawcą jest konsorcjum olsztyńskich firm, Zakład Usług Inwestycyjnych - Serwis Wojciech Grochowski (lider) i Inwest - Serwis sp. z o.o. (partner).   

 

Nowy plac będzie dalej pełnił funkcję wygodnego parkingu, znajdzie się tam też jednak miejsce na zieleń i małą architekturę. Co ważne, poza przebudową placu, modernizacji ulega także kanalizacja deszczowa.  

 

Przebudowa jest możliwa dzięki środkom z konkursu organizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konkurs rozstrzygnięto w kwietniu. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to forma bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.