Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa placu marsz. J. Piłsudskiego

Fala

 

Logo z flagą

Nazwa zadania: Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni.

bip.gizycko.pl/rzadowy_fundusz_inwestycji_lokalnych

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, zagospodarowanie ora uporządkowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni, której bezpośrednią częścią jest ww. plac.

 

Zakres inwestycji: przebudowa nawierzchni placu o pow. ok. 6443,31 m2, nowa strefa do rekreacji ok. 2877 m2, sieć kanalizacji deszczowej* oraz kompleksowa przebudowa oświetlenia. Ponadto w ramach inwestycji wykonano plac pod scenę mobilną (82 m2), miejsca parkingowe (161 miejsc) oraz elementy małej architektury m. in. ławki, nawierzchnie trawiaste, stojaki na rowery wraz ze stacją naprawy, kosze na śmieci, nasadzenia w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia terenów rekreacyjnych w centrum miasta.

Dodatkowo w ramach zadania wykonano odlew Orła wraz z postumentem/cokołem pod pomnik. Postawienie pomnika Orła Białego związane jest z ideą stworzenia w Giżycku centralnego miejsca o reprezentacyjnym charakterze, na którym mogłyby odbywać się m.in. obchody narodowych świąt, uroczystości państwowych, patriotycznych oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym. 

Zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnością.

W ramach zadania przebudowano sieć kanalizacji deszczowejodprowadzającej wody opadowe z Alei 1 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kopernika, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Konarskiego, ul. Nowowiejskiej oraz ul. Mazurskiej w Giżycku, tam także prowadzone były prace.

Zakres obejmował zarówno przebudowę istniejących jak i budowę nowych odcinków sieci o długości 471 mb oraz przebudowę kolizyjnej infrastruktury podziemnej, co pozwoliło na zwiększenie przepustowości i retencyjności sieci kanalizacji deszczowej w centrum miasta.

 

Szkic orientacyjny

Szkic orientacyjny

 

Projekt przebudowy wraz z zagospodarowaniem placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

 

Koncepcja. Projekt

 

Zakończenie zadania:  grudzień 2023 r.

Wartość inwestycji: 10 994 805,11 zł

 

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych

 

Informacja: Biuro Projektów | Jagoda Żelisko