Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa placu marsz. J. Piłsudskiego

Fala

 

Logo z flagą

Nazwa zadania: Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni.

bip.gizycko.pl/rzadowy_fundusz_inwestycji_lokalnych

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, zagospodarowanie ora uporządkowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni, której bezpośrednią częścią jest ww. plac.

 

Zakres inwestycji: przebudowa nawierzchni placu o pow. ok. 6566 m2, nowa strefa do rekreacji ok. 1917 m2, sieć kanalizacji deszczowej* oraz kompleksowa przebudowa oświetlenia. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę placu pod scenę mobilną (ok 80 m2), miejsca parkingowe (160 miejsc) oraz elementy małej architektury m. in. ławki, donice z niskimi, stojaki na rowery wraz ze stacją naprawy, kosze na śmieci, nasadzenia w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia terenów rekreacyjnych w centrum miasta.

 

Zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnością.

 

Projekt przewiduje przebudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Alei 1 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kopernika, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Konarskiego, ul. Nowowiejskiej oraz ul. Mazurskiej w Giżycku, tam także prowadzone będą prace.

 

Zakres obejmuje zarówno przebudowę istniejących jak i budowę nowych odcinków sieci o długości ok. 462 mb oraz przebudowę kolizyjnej infrastruktury podziemnej, co pozwoli na zwiększenie przepustowości i retencyjności sieci kanalizacji deszczowej w centrum miasta.

Szkic orientacyjny

Szkic orientacyjny

 

Projekt przewiduje przebudowę wraz z zagospodarowaniem placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

Koncepcja. Projekt

Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2022 r.

Wartość dofinansowania: 10 200 000,00 zł

Planowana wartość inwestycji: 13 000 000,00 zł

 

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych

 

Informacja: Biuro Projektów | Jagoda Nowicka