Postępy prac w parku przy ul. Gdańskiej

Prace budowlane w Parku przy ul. Gdańskiej dobiegają końcowi. W ostatnim czasie zostały wykonane nowe nasadzenia roślin – 30 000 sadzonek krzewów i bylin oraz 45 sztuk drzew.

Zgodnie z podpisaną Promesą, zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić w I kwartale 2024 r. Dofinansowanie otrzymano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza (2021 r.)”

Park przy ul. Gdańskiej

Park przy ul. Gdańskiej

Fot. Natalia Guzewicz, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu | Praktyka szkolna UM w Biurze Projektów