Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

17 maja przypadały Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz wziął udział w symbolicznych uroczystościach przygotowanych przez Państwową Straż Pożarną w Giżycku i złożył na ręce komendanta bryg. Tomasza Siemieniuka życzenia w imieniu swoim oraz mieszkańców.

 

Nagłówek życzeń: Życzenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku

 

Z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Giżycku, w imieniu własnym oraz mieszkańców Giżycka na ręce Pana Komendanta pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim strażakom, druhom, pracownikom cywilnym, jak również członkom Ochotniczych Straż Pożarnych powołanych do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

 

Wasze codzienne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, mają bezpośredni wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli, w tym szczególnie giżycczan.

 

Dziękuję za trud oraz nieoceniony wkład w budowanie, a jednocześnie umacnianie poczucia bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Giżycka jak i Powiatu.

 

Proszę przyjąć w dniu Waszego Święta, moje wyrazy szacunku i uznania dla odpowiedzialnej, zaszczytnej, a przede wszystkim niezwykle ofiarnej służby.

 

Życzę wielu sukcesów oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy, a także powodzenia w urzeczywistnianiu planów.

 

Waszym Rodzinom życzę wszelkiej pomyślności, zadowolenia i dumy z pełnionej przez Was funkcji oraz misji na rzecz drugiego człowieka.

 

Wszystkiego dobrego!

 

        Wojciech Karol Iwaszkiewicz

                                                                                                  

                                                  Burmistrz Giżycka