SPORT dotacje celowe 2023 | Ogłoszenie naboru wniosków

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym w 2023 rok

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 804/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. ogłaszam otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2023.

 

Dyrektor MOSiR Marian Mieńko

 

 

Termin składania wniosków do 9 stycznia 2023. O dotację może wnioskować klub sportowy działający na terenie Giżycka, w trzech dyscyplinach: pływanie, żeglarstwo, piłka nożna, co ustala odpowiednia uchwała Rady Miejskiej.

 

DO POBRANIA

Ogłoszenie dyrektora MOSiR o naborze wniosków zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (Aktualności)   

 


 

Zarządzenie nr 804/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVI/3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko  

 

Uchwała nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko