Startują zajęcia dodatkowe w GCK

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i pasje. Wśród bogatej oferty znajdują się zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne i fotograficzne.  

Szczegóły dotyczące zajęć i zapisów

Plakat