Termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Uwaga przedsiębiorco! Zbliża się termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku - informuje Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Obowiązek opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/ podawanie napojów alkoholowych w roku 2023 należy wypełnić do 30 września 2023 r.

 

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Giżycku, że są zobowiązani do 30 września 2023 r. dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym. Jeśli przedsiębiorca nie dokona opłaty do 30 września 2023 r., to może zrobić to w ciągu kolejnych 30 dni – tzn. do dnia 30 października 2023 r. Wtedy opłata zostanie powiększona  o kwotę w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie  z zezwoleń. Brak opłaty III raty i brak opłaty dodatkowej   w dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń.
Wniosek o kolejne zezwolenie będzie można złożyć po 6 miesiącach po wydaniu decyzji wygaszającej - zaznacza CPUiIS.

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku nr konta:
64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 z adresem punktu sprzedaży i adnotacją:

"Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych". 

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 87 428 51 63