Trenuj z Wojskiem | Trwają zapisy

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca już od września i potrwa do końca października. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.

W Giżycku szkolenie w ramach tego projektu odbędzie się  23 września 2023r. (sobota), w godz. 8.00 – 16.00, na obiektach 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Żołnierze 15GBZ będą uczyć min. jak posługiwać się bronią, zakładać maskę, przekażą podstawy przetrwania (SERE) oraz technik wali w bliskim kontakcie, będzie można także rzucić granatem.

Trenuj z Wojskiem

 

Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska — urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. Wszyscy będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych. Przez 8 tygodni (od 9 września do 28 października), co sobota, wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób — wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim. - zaprasza szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku ppłk Artur Tomaszewski.

 

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć mogą być osoby w przedziale wieku 15-65 lat (poniżej 18 lat — wymagana zgoda opiekuna prawnego), posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie i niebędące obywatelami innego kraju, bez poważnych problemów zdrowotnych (co potwierdzają składając własnoręcznie podpisane oświadczenie). 

 

Zgłoszenie na szkolenie

Wystarczy zgłoszenie do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu, wiek i adres poczty elektronicznej — można do tego wykorzystać email, telefon, komunikator, media społecznościowe lub zgłosić się osobiście — wszystkie te formy są dopuszczalne, a nabór trwa do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie. Zalecamy, aby zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu wysyłać drogą mailową na adres: 15bz.rzecznik@ron.mil.pl lub telefonicznie na numer: 723-251-615.

Harmonogram szkoleń oraz lista kontaktowa dostępne są na stronie MON oraz na stronach dowództw i jednostek wojskowych. 

 

Więcej na https://www.wojsko-polskie.pl/15bz/articles/aktualnosci-w/4-edycja-szkolenia-trenuj-z-wojskiem-sam-i-w-grupie/