Urząd Miejski zamknięty od 26 marca | Informacje jednostki

Od 26 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania budynek Urzędu Miejskiego będzie ZAMKNIĘTY.


Obsługa bezpośrednia i osobista klientów tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


    Kontakty do poszczególnych wydziałów i biur: Punkt Obsługi Klienta 87 7324 110/111, urzad@gizycko.pl Sekretariat 87 7324 113, sekretariat@gizycko.pl Sekretarz Miasta 87 7324 150, arkadiusz.polojanski@gizycko.pl Skarbnik Miasta 604 426 716, dorota.woloszyn@gizycko.pl Straż Miejska 87 7324 121/124, sm@gizycko.pl Wydział Spraw Obywatelskich 87 7324 132/134, grazyna.bogdanowicz@gizycko.pl Urząd Stanu Cywilnego 798 612 975, usc@gizycko.pl Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 87 7324 131/144, ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl Wydział Mienia 87 7324 153, 798 618 717, jacek.markowski@gizycko.pl Biuro Projektów 87 7324 166, maria.czetyrbok@gizycko.pl Wydział Planowania i Inwestycji 87 7324 120/122, adam.baran@gizycko.pl Wydział Finansowo-Księgowy – Referat Podatkowy 87 7324 128, danuta.wasilewska@gizycko.pl Wydział Finansowo-Księgowy – Referat Budżetowy 87 7324 179, dorota.woloszyn@gizycko.pl Wydział Ogólny 87 7324 143, grazyna.piotrowicz@gizycko.pl Rada Miejska 87 7324 115, rada@gizycko.pl Biuro Informatyki 87 7324 140 serwis@gizycko.pl Biuro Promocji i Polityki Społecznej 604 427 236 Kierownik BPS 798 112 125 Giżycka Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Teleopieka 87 7324 137 organizacje pozarządowe, Giżycki Budżet Obywatelski, Granty 798 617 629 Giżycka Karta Mieszkańca 87 7324 152 publikacje na mojegizycko.pl e-mail: promocja@gizycko.pl Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 87 7324 130, 87 429 35 28, mzosip@gizycko.pl Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 87 429 13 36, cpuis@gizycko.pl   PRZYDATNE INFORMACJE: WWW.MOJEGIZYCKO.PL/KORONAWIRUS


KONTAKTY DO POBRANIA .pdf


  Prosimy opłacać podatek przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306. Ponadto istnieje możliwość opłacenia podatków lokalnych poprzez portal cyfrowe-mazury.pl po zalogowaniu się profilem zaufanym, wybierając samorząd/miasto Giżycko portal/ePłatności   Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą mailową na adres: urzad@gizycko.pl Sprawy można także załatwiać poprzez platformę ePUAP epuap.gov.pl , adres skrytki: umgizycko/SkrytkaESP   Na stronach bip.gizycko.pl w „Menu przedmiotowe” znajduje się „Wykaz spraw” załatwianych w Urzędzie Miejskim. Poszczególne sprawy zawierają dane kontaktowe osób bezpośrednio zajmujących się tematem (imię i nazwisko, telefon).   Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że będzie przyjmował interesantów telefonicznie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 87 7324 113.   Uwaga! Sprawy meldunkowe, związane z dowodami osobistymi, rejestrem wyborców, czy działalnością gospodarczą proszę załatwiać poprzez obywatel.gov.pl   Paszporty Osoby, które nie planują w najbliższym czasie wyjazdu poza granice RP, proszone są o rozważenie swojej wizyty w Urzędzie w sprawach paszportowych w późniejszym terminie. Do Państwa dyspozycji pozostaje informacja paszportowa o numerze: tel. 89 523 23 68, tel. 89 523 25 20, Punkt Paszportowy w Giżycku tel. 87 732 41 63 oraz dodatkowo w infolinia paszportowa pod numerem: tel. 89 519 09 24. Zapytania i wątpliwości można także zgłaszać drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl   Akcja „Wieczór z Paszportem i Dowodem Osobistym” zostaje zawieszona do odwołania   Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Pracownicy są do dyspozycji pod następującymi numerami telefonów w dotychczasowych godzinach pracy: Dyrektor  - 87 429 13 36 Biuro - 87 429 13 36 Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 87 429 13 36 Świetlica Socjoterapeutyczna - 87 428 51 63 Pełna Chata - 87 428 22 57 Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku  - 87 428 64 76 Streetworking Giżycko - 87 429 13 36 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 87 428 51 63 Można kontaktować się także elektronicznie : dyrektor: ewa.ostrowska@gizycko.pl biuro: cpuis@gizycko.pl Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i seniorami są zawieszone do odwołania. Wydawanie Giżyckiej Karty Seniora  jest wstrzymane do odwołania. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy od 1 kwietna jest zawieszony do odwołania.  Do tego czasu specjaliści przyjmują po umówieniu telefonicznym 87 428 51 63. Porady psychologiczne w formie telefonicznej 87 428 51 63 w każdy poniedziałek od godz. 12.00 – 14.00. AKTUALIZACJA 05.05.2020 r. Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej informuje, że na prośbę mieszkańców Giżycka zostanie przywrócona bezpośrednia obsługa w punkcie konsultacyjnym Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Specjaliści będą dostępni w punkcie przy ul. Sikorskiego 3 b:


terapeuta – wtorki 15.00 – 19.00, czwartki 16.00 – 19.00 – od 05.05.2020 prawnik – środa 15.00 – 19.00 – od 06.05.2020 psycholog – poniedziałki 12.00 – 14.00 – od 11.05.2020 pedagog – wtorek 15.30 – 17.30 – od 12.05.2020. Klienci punktu proszeni są o o zastosowanie środków ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

  Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli MZOSiP – 87 7324 130 Dyrektor – 87 429 35 28 Kasa MKPZ – 877324 158   Giżyckie Centrum Kultury GCK pozostaje zamknięte do odwołania. KZ placówka można kontaktować się telefonicznie lub mailowo: tel. 87 428 16 37, info@gck.gizycko.pl. Aktualizacje na bieżąco na stronie GCK: gck.gizycko.pl/   Miejska Biblioteka Publiczna Do 10 kwietnia 2020 r. biblioteka będzie nieczynna. Decyzję podjęto zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz miasta.  Przypominamy o możliwości przedłużania terminu zwrotu książek e-mailem: dyrektor@mbp.gizycko.plbądź przez wiadomości na Facebooku: facebook.com/bibliotekawgizycku/ Mimo otrzymanych powiadomień nie będą naliczane kary. Zapraszamy do korzystania bezpłatnie z wirtualnej czytelni IBUK Libra. Do korzystania z niej potrzebne jest hasło do zdalnego logowania. W zaistniałej sytuacji kody dostępu PIN można będzie otrzymać elektronicznie przez wiadomość na Facebooku: facebook.com/bibliotekawgizycku/   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłki 500+ i świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z harmonogramem, na konto oraz jako odbiór świadczeń w gotówce w placówkach Banku PKO SA. Kasa MOPS wypłacająca świadczenia przyznane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (od 11 maja br.) czynna w godzinach 11.30 – 14.00. Interesanci obsługiwani są indywidualnie w budynku MOPS przy ul. Wodociągowej 15. Sekretariat MOPS tel. 87 428 56 06.   W związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku wprowadza następujące procedury dla osób korzystających ze wsparcia:


  1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, wywiady środowiskowe przeprowadzane są przez telefon.


  1. Pracownik socjalny informuje klienta o zasadach przyznawania pomocy z tut. Ośrodka oraz odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


  1. Osoba wspierana zobowiązana jest do przekazania niezbędnych danych do przyznania pomocy z tut. Ośrodka podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.


  1. Po przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego, pracownik socjalny odczytuje wywiad osobie wspieranej. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc dotychczas nie korzystała z pomocy tut. Ośrodka,  z obowiązana jest, w terminie ustalonym przez pracownika socjalnego,  do złożenia podpisu w wywiadzie środowiskowym.


  1. W miejscu podpisu osoby wspieranej, pracownik socjalny zapisuje: „W dniu ….… odczytano wywiad (imię i nazwisko osoby wspieranej), osoba wspierana nie wniosła zastrzeżeń do odczytanej treści.


  1. W sprawie terminu wypłaty świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym. 

ZACHĘCAMY  DO  ZAKŁADANIA  RACHUNKÓW  BANKOWYCH! KOMUNIKAT DYREKTORA MOPS JAROSŁAWA BOROWSKIEGO Z KONTAKTAMI DO PRACOWNIKÓW (DO POBRANIA .PDF)          


Najnowsze informacje o koronawirusie, aktualizowane na bieżąco: mojegizycko.pl/koronawirus


#NarodowaKwarantanna


#ZostańwDomu


#Giżycko #PomagajmySobie


__________________________________________________________________________________________________________________________________