Uwaga | Rusza remont Nowowiejskiej

W piątek 12 sierpnia 2022 r. rozpocznie się remont ul. Nowowiejskiej. Prace prowadzone będą etapami.

Etap pierwszy obejmuje prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni, krawężników i chodników. Etap drugi obejmuje ułożenie nawierzchni jezdni. W związku z powyższym, będą występować utrudnienia w ruchu. Co ważne, nie planuje się zamknięcia ulicy Nowowiejskiej dla ruchu kołowego.   Uwaga

  • Ruch będzie odbywał się wahadłowo, a szerokość pasa ruchu dla samochodów będzie wynosił 2,75 m
  • Na czas układania nawierzchni jezdni w ramach drugiego etapu zamknięty będzie zamiennie jeden pas ruchu na całej długości drogi (w ciągu trzech dni, w godzinach 8.00 – 17.00), a ruch będzie odbywał się wahadłowo
  • O zamknięciu pasa ruchu na czas układania nawierzchni, mieszkańcy przyległych posesji zostaną powiadomieni z kilkudniowym wyprzedzeniem
  • Planowane zakończenie prac: 31 października 2022 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.

 

Informacja: Wydział Planowania i Inwestycji