Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocne Serca

  • Nazwa firmy

    Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocne Serca

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Wodociągowa 17, 11-500 Giżycko

Branża
organizowanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Prowadzenie usług o charakterze socjalnym, medycznym, terapeutycznym, fizjoterapeutycznym. Organizowanie akcji i kampanii promujących zdrowy styl życia oraz zapobiegającym patologiom społecznym. Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.