Wnioski o stypendium szkolne

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku informuje, że w terminie: 1- 15 wrzesień 2023 r.  przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne na rok szk. 2023/2024.

Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia, uprawniająca do przyznania stypendium wynosi 600,00 zł netto na osobę.

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, formularz wniosku oraz dodatkowe informacje uzyskać można w:

 

Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, pok. 115

Al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel. 087 428 29 35

 

https://bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/281/miejski_zespol_obslugi_szkol_i_przedszkoli_w_gizycku

 

lub www.bip.gizycko.pl