Wolontariat w Giżycku | Spotkanie z NGO

Stowarzyszenie ESWIP, Starosta Giżycki i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają członków organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące rozwoju wolontariatu w powiecie giżyckim.

Szanowni Państwo! 

 

Wolontariat na rzecz osób potrzebujących wsparcia i otoczenia lokalnego stanowi ważny element życia społecznego. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w działania wolontariackie daje wiele korzyści zarówno osobom świadczącym nieodpłatną pracę, jak i grupom, instytucjom czy organizacjom z niej korzystającym, a także całemu środowisku lokalnemu. Rodzi się zarazem pytanie, czy wolontariat w naszym regionie jest rozwinięty w stopniu satysfakcjonującym, a także czy istniejące instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe dają odpowiednie podstawy do działania w tym zakresie. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie, którego głównym tematem będzie stan rozwoju wolontariatu w powiecie giżyckim oraz kierunki niezbędnych zmian w tym zakresie. W drugiej części spotkania poruszymy zaś istotną dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tematykę rozliczania zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. 

 

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) w godzinach 10.00-12.30 w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Alei 1 Maja 14 (sala konferencyjna urzędu)

— 

Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia ESWIP, które wspólnie prowadzą badania wolontariatu w naszym regionie w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów wsparcie III sektora Warmii i Mazur", a także wspierają rozwój potencjału i kompetencji liderów w różnych obszarach związanych z funkcionowaniem organizacji pozarządowych. 

 

Spotkanie poprowadzą: Joanna Glezman, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Izabela i Marek Jurzyńscy, animatorzy ze Stowarzyszenia ESWIP. 

Ze względów organizacyjnych poproszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu pod numerem tel. (87) 428-59-58 wew. 59 lub e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl w terminie do 21 marca 2023 r. 

 

STAROSTA 
Mirosław Dariusz Drzażdżewski