XCII Sesja Rady Miejskiej | 20 grudnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 20 grudnia (środa) 2023 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek XCII sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o XCII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XC/14/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 13.11.2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr XCI/15/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 28.11.2023 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2024 – 2031. PROJEKT NR 1
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa Suwalskiej w Giżycku”. PROJEKT NR 3
 10. Zamknięcie obrad.

 

Terminy  posiedzeń komisji Rady Miejskiej:

 • Komisja Spraw Społecznych - 18.12.2023r. (poniedziałek) godz. 15.30  w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 – Urząd Miejskiej w Giżycku al. 1 Maja 14.
 • Komisja Finansów i Gospodarki – 19.12.2023 r. (wtorek) godz. 15.00 w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 – Urząd Miejskiej w Giżycku al. 1 Maja 14.