Zagrożenie ASF na terenie powiatu giżyckiego | Inspekcja Weterynaryjna

Zniesiony zostaje obszar tzw. „strefy  niebieskiej”  zagrożenia ASF na terenie naszego powiatu, od 22 października obowiązują ograniczenia "strefy czerwonej".
Opublikowana została zmiana decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na mocy której na terenie powiatu giżyckiego został zniesiony obszar zagrożenia (strefa niebieska). Oznacza to, że od 22 października 2020 r. cały teren powiatu giżyckiego znalazł się w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona), na którym obowiązują nakazy i zakazy dotyczące gospodarstw utrzymujących świnie oraz uregulowania odnoszące się do pozyskiwania i postępowania z dzikami, określone dla obszaru objętego ograniczeniami rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2020 r., poz. 290).

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku w sprawie decyzji o obszarze ASF 
 
Informacje: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
www.gizycko.piw.gov.pl
grafika: pixabay.com