Zawyją syreny alarmowe | 1 czerwca

W związku z realizacją planowego zamierzenia szkoleniowego, 1 czerwca zostaną przeprowadzone 2 treningi ostrzegania wojsk z wykorzystaniem syren alarmowych (2x ogłoszenie, 2 x odwołanie) w kompleksie 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego dyslokowanego na terenie miasta Giżycka, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.