Zgłoszenia do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Giżyckiego

Informujemy, że trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, którego kadencja trwa 4 lata.

 

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych,

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- ocena realizacji programów,

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie do 16 sierpnia 2023 r w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5.

Więcej informacji oraz Karta zgłoszenia kandydata do pobrania na stronie: https://pcprgizycko.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/nabor-do-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych.html

 

Fot. Radio Olsztyn