ABC Empatii także po ukraińsku

Książki ABC Empatii znów trafiły do giżyckich placówek. Tym razem w wersji ukraińskiej. Książki przekazał placówkom Burmistrz Giżycka podczas wczorajszego spotkania w swoim gabinecie. 

Burmistrz przekazał 100 szt. egzemplarzy książki w języku ukraińskim „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” placówkom działającym na terenie miasta, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla dzieci z Ukrainy i dzieci mniejszości ukraińskiej. Książki otrzymaliśmy od Czepczyński Family Foundation, z którą współpracujemy od 2020 roku.

Burmistrz Miasta

 

„ABC Empatii” przekazano do:

- Szkoły Podstawowej nr 7, która prowadzi  Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i kształci dzieci z Ukrainy przybyłe do nas rok temu (47 szt.)

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która udziela wsparcia psychologicznego uchodźcom z Ukrainy (40 szt.)

- Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji społecznej, które prowadzi działania wspierające dla dzieci z Ukrainy (10 szt.)

Dodatkowo przekazujemy do CPUiIS 10 szt. „ABC Empatii” w języku polskim do wykorzystania w czasie zajęć integracyjnych dzieci polskich i ukraińskich

 

 

Przekazanie książek "ABC Empatii"Przekazanie książek "ABC Empatii"Przekazanie książek "ABC Empatii"Przekazanie książek "ABC Empatii"Przekazanie książek "ABC Empatii"Przekazanie książek "ABC Empatii"Przekazanie książek "ABC Empatii"

 

Więcej informacji o Fundacji:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/czepczynski-family-foundation-z-nowymi-celami/

 

Czytaj także GIŻYCKIE PLACÓWKI W PROJEKCIE ABC EMPATII

 

Fot. gizycko.pl/ JMK