Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko

  • Nazwa firmy

    Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko

  • Nazwa skrócona

    COP Giżycko

  • Adres

    ulica: ul. Dąbrowskiego 14 lok. 3, 11-500 Giżycko

Branża
W 2011 roku w ramach partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem „Wspólnota Mazurska” i Stowarzyszeniem „Współpraca Francusko-Mazurska” powstało Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko (COP Giżycko). Obie organizacje podjęły misję wpierania trzeciego sektora w powiecie giżyckim w formie doradztwa, szkoleń, animacji, inkubatorów aktywności obywatelskiej, wsparcia technicznego, informowania i promocji oraz nawiązywania dialogu z instytucjami samorządowymi.

Godziny otwarcia
Wtorek 16-19
Środa 13-17
Czwartek 11-14
Piątek 9-12