II Sesja IX kadencji Rady Miejskiej | 16 maja

II SESJA IX kadencji RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 16 maja (czwartek) 2024 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek II sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o II sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2024 – 2031. PROJEKT NR 1
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. PROJEKT NR 2
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.
  PROJEKT NR 3
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 4
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 5
 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Giżycku. PROJEKT NR 6
 11. Projekt uwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 7
 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej
  w Giżycku. PROJEKT NR 8
 13. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Giżycku. PROJEKT NR 9
 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. PROJEKT NR 10
 15. Zamknięcie obrad.