Instrukcje zgłaszania błędów

Instrukcje zgłaszania błędów

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenia publiczne

Fala

 

Portal umożliwia dodanie zgłoszenia zdarzeń lub uszkodzeń zauważonych w pasie drogowym dróg publicznych gminnych według zamieszczonego wykazu http://gizycko.pl/drogi-wykaz/ (zaznaczone na mapie kolorem brązowym). Zgłoszenia w obrębie innych dróg (z wyjątkiem oświetlenia ulicznego) nie będą przyjmowane. Istnieje możliwość zgłaszania niedziałającego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. W celu ułatwienia lokalizacji latarni należy rozwinąć drzewko warstw po lewej stronie oraz włączyć warstwę „System oświetlenia” i przybliżyć mapę do pożądanej lokalizacji.

ZGŁOŚ USTERKĘ

  1. Na stronie głównej wybieramy narzędzie„Dodaj zgłoszenie” z głównego paska narzędzi u góry mapy.

Mapa

 

  1. Rozpoczęcie zgłoszenia zaczynamy od wskazania punktu z lokalizacją zdarzenia na mapie. Klikamy , a następnie wybieramy pożądane miejsce na mapie.

grafika

 

  1. Następnie wypełniamy pozostałe dane: „Nazwa” i wybieramy „Rodzaj” z rozwijalnej listy. Potwierdzamy dane w okienku kontrolnym, zaznaczając opcję „Nie jestem robotem” i wysyłamy zgłoszenie wybierając .

 

Grafika

 

Zgłoszenia przesłane w powyższy sposób trafiają bezpośrednio do zarządcy dróg i podlegają weryfikacji.