NADIR Usługi geodezyjno-kartograficzne mgr inż. Krzysztof Grabowski

  • Nazwa firmy

    NADIR Usługi geodezyjno-kartograficzne mgr inż. Krzysztof Grabowski

  • Nazwa skrócona

    NADIR GEODEZJA

  • Adres

    ulica: Gajewo ul. Pomidorowa 14, 11-500 Giżycko

Branża
Wykonujemy usługi z zakresu:
- mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych,
- pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- wytyczanie elementów obiektów budowlanych, inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu (przyłącza wody, kanalizacji, gazu, energii),
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenia nieruchomości,
- wznowienia granic,
- pomiary i obliczanie objętości mas ziemnych i materiałów,
- geodezyjna obsługa budowy(sieci uzbrojenia terenu, obiekty przemysłowe, kubaturowe, specjalne),
- badanie pionowości i geometrii budowli (kominy, wieże, maszty),
- projektowanie, zakładanie i pomiary osnów geodezyjnych,
- pomiary osiadań i odkształceń obiektów, osuwisk itp.

Godziny otwarcia
Pn-Pt od 8-16
Sob od 8-15