Nauczyciele Siódemki w projekcie Erasmus+

Trójka nauczycieli z giżyckiej szkoły podstawowej nr 7 w składzie Edyta Anna Kowalczyk, Agnieszka Zabielska i Kamil Giczewski uczestniczyli w kursie English Language Development with CLIL Methodology organizowanym przez szkołę Link School of English w miejscowości Swieqi, Malta. 

Celem kursu było rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, koncentrujące się na mówieniu, gramatyce, pisaniu, słuchaniu, czytaniu oraz poznanie i wykorzystanie metodologii CLIL.Malta

 

Zajęcia w szkole prowadzone były tak, aby skupiać się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności lingwistycznych, niezbędnych podczas nauczania przedmiotów niejęzykowych z wykorzystaniem języka angielskiego. Nauczyciele każdego dnia doskonalili swoje kompetencje wykonując szereg ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, prowadząc konwersacje i używając języka angielskiego podczas całego pobytu na Malcie. 

 

W pierwszym tygodniu zajęć nauczyciele poznali teorię dotyczącą metody CLIL. Oprócz omówienia historii i podstawowych założeń CLIL, nauczyciele mieli możliwość poznania sposobu pracy doświadczonych nauczycieli z różnych państw, którzy na co dzień wykorzystują tę metodę przy planowaniu swoich zajęć. 

Nauczyciele SP7 na MalcieNauczyciele SP7 na MalcieNauczyciele SP7 na MalcieNauczyciele SP7 na Malcie

Pierwszym zadaniem uczestników kursu było opracowanie matematycznych karty pracy w języku angielskim. Nauczyciele wykorzystali do tego platformę Canva, przygotowując karty pracy pt. “How many…?”

 

W drugim tygodniu prowadząca szkolenie pokazała uczestnikom wiele różnorodnych metod i form pracy, które mogą zostać wykorzystane podczas bieżących lekcji. Nauczyciele wcielali się w rolę uczniów, dzięki czemu mogli spojrzeć na wykonywane zadania z perspektywy młodzieży. 

 

Przez cały pobyt nauczyciele przygotowywali się do wykorzystania wiedzy podczas ostatniego dnia szkolenia. Każdy uczestnik kursu zobowiązany był do poprowadzenia lekcji w języku angielskim, dotyczącej zagadnień tematycznych przedmiotu, którego naucza. 

RAPORT ZE SZKOLENIA 

Pani E. Kowalczyk przygotowała zajęcia dotyczące dodawania ułamków zwykłych o różnych mianownikach. Pani A. Zabielska zaprezentowała temat “Budowa komórki zwierzęcej” a Pan K. Giczewski poprowadził lekcję o budowie atomu i cząstkach elementarnych. 

 

Po zajęciach nauczyciele aktywnie spędzali czas, poznając okolicę, zwiedzając stolicę Malty- Valettę oraz podziwiając piękne klify na wyspie Gozo. 

 

Uczestniczenie w tego typu szkoleniach jest cennym doświadczeniem dla każdego nauczyciela, który może nie tylko podnieść swoje kompetencje, ale również wymienić poglądy z nauczycielami z różnych państw i spojrzeć na swoją pracę z innego punktu widzenia. 

Malta

Szkolenie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku w ramach projektu Erasmus+ Mobilności Malta, Swieqi odbyło się w terminie 22.05-2.06.2023 r.

 

Informacja: Janina Morska, SP7